Patriots for Europe

Patriots for Europe

Karel Čermák
učitelský pomocník

„Ano, Čech jsem, to mou slastí, slavnou honosím se vlastí.“

Klíčové postavy

Zapadlí vlastenci pro 21. století

Uvědomujeme si, že tradiční hodnoty, vlastenectví a vztah ke kulturnímu odkazu slavné doby národního obrození nejsou v dnešním složitém a rychlém světě samozřejmostí a je nesmírně důležité je předávat především mladé generaci. Svým dílem k tomu si kladou za cíl přispět i tyto internetové stránky prostřednictvím popularizace díla K. V. Raise „Zapadlí vlastenci“ v rámci celé Evropy.

Pokud se najde někdo, kdo má zájem převzít břímě vedení tohoto webu, využijte prosím kontakt: info@patriots-for-europe.eu

Anketa

Která kniha K. V. Raise je Vaše nejoblíbenější?

Zapadlí vlastenci
36 %
Pantáta Bezoušek
21 %
Výminkáři
12 %
Káča a jiné obrázky
17 %
Když slunéčko svítí
5 %
Jiná
9 %
Celkem hlasovalo 34 574 čtenářů.

Zapadlí vlastenci

Jak to všechno začalo?

Karel Čermák přichází jako učitelský pomocník do malé podkrkonošské vesničky Pozdětína, kde je srdečně přijat řídícím učitelem Václavem Čížkem a jeho rodinou. Ve vsi je v té době farářem důstojný pán Prokop Stehlík, kterého s učitelem Čížkem spojuje láska k dobré české muzice. Jak by také ne, když oba od mládí muzicírovali! Oba svou činností pomáhají probouzet vlastenectví u ostatních poddaných. Trojlístek dotvoří přišedší Čermák, jenž je rovněž zdatným muzikantem. Inu, nadarmo se neříká: „Co Čech, to muzikant!“ Pomocný učitel spolu s panem farářem počnou připravovat pestrou slavnost plnou zpěvu a tance – pravou českou besedu. Během častých návštěv u důstojného pána na faře se Karel zamiluje do Albínky Podzimkové, neteře farské hospodyně panny Pepičky.

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech

O Karlovo srdce však usiluje i vdova Žaláková, neopětované city ji vedou k tomu, že se krásný vztah mladých lidí rozhodne zákeřně zničit. V průběhu jinak velmi vydařené besedy prozrazuje Albínčinu otci tajemství, že Karel Čermák nebyl počat na manželském loži. Albínčin otec je touto situací silně pobouřen a znechucen. Dceru odvádí domů a aby předešel jejímu sňatku s parchantem, posílá Albínku na vychování do Prahy. Mnoho vody divokými bystřinami v pozdětínských hlubokých lesích ještě bude musit odtéci a mnoho slz se vsát do saténového kapesníčku, než se Karel s Albínkou znovu obejmou. Mladým duším nezbývá, než si pouze tajně dopisovat. V jednom listě Albínka Karlovi slibuje, že jiného si nikdy nevezme...

I po dlouhé noci vyjde zase slunce

Velikým svátkem se pro několik pozdětínských stává návštěva Prahy, které se účastní i Karel se svým představeným Čížkem. Po příjezdu do města jsou však nemile udiveni z toho, kolik nečeského vlivu a živlu vůbec se zde nachází. Roztrpčení Karla však vyvane, když se zde shledá s Albínkou. Po návratu domů pozdětínští zjistí, že během jejich cesty zemřela majitelka panství, jejímž dědicem je však dobrý Čech a otevřený člověk hrabě Vladimír, na jehož počest je uspořádána velká slavnost. Cestu sem vážil kromě pana hraběte i pan inspektor! Obecenstvo dojatě poslouchá Karlův přednes písně nejen jim, ale každému Čechu nejdražší, velký dojem udělá i na pana hraběte. Vydařená beseda vyvrcholí neuvěřitelným zjištěním, že pan inspektor je skutečným Karlovým otcem! Starý muž rozrušení neunese a v mdlobách padá k zemi...

Po nějaké době, když pan hrabě opět zavítá do Pozdětína, nabídne Karlovi místo řádného kantora v Mílově a doporučí mu, aby si s sebou jako novou paní učitelovou vzal Albínku! Tím povolí i ledy v srdci Albínčina otce, odpustí Karlovi jeho nečistý původ daný hříchem jeho otce a krásná mladá láska může být posvěcena svátostí manželství.

Román, dodnes oblíbený především mezi mladou generací, vydal Karel Václav Rais (1859 – 1926) nejprve roku 1893 časopisecky ve Světozoru a o rok později vyšel u nakladatele K. Šimáčka knižně s kongeniálními ilustracemi Adolfa Kašpara. Filmovým fanouškům je dobře známé dílo M. J. Krňanského z roku 1932, milovníci podcastů a mluveného slova vůbec ocení rozhlasovou adaptaci J. Strejčkové z roku 1955.

Užitečné odkazy

Poznámka: Použité fotografie jsou pouze ilustrační, vygenerované za pomoci umělé inteligence pro účely popularizace díla K. V. Raise především mezi mladou generací.
Obsah tohoto webu je pro účely osvěty volně šiřitelný.